THỰC PHẨM CHỨC NĂNG NHẬP KHẨU TỪ ÚC

GIỚI THIỆU

I/ Quy mô công ty Mẹ tại Australia

II/ Công ty thành lập từ tháng 8.2019   với  sự đầu tư trực tiếp từ hàng JNC AUSTRALIA. Nhập hàng trực tiếp từ hãng JNC với nhiều năm kinh nghiệm sản xuất các sản phẩm chức năng của Úc

1/ TỔNG GIÁM ĐỐC : MR SAM

2/ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH: NGHIÊM HUY HÀ

3/ GIÁM ĐỐC KINH DOANH :  NGUYỄN THỊ NGỌC GIANG

 

III/ CÁC SẢN PHẨM PHÂN PHỐI TẠI VIỆT NAM 

viên bổ sung VitaminSữa non Thuốc bổ khớp triết xuất từ Vẹm xanh 

 

 

LIVE Chat